Τιμοκατάλογος
  • Βασική Έκδοση για καταλύματα έως 5 δωματίων 300 ευρώ + ΦΠΑ
  • Για κάθε επιπλέον δωμάτιο / διαμέρισμα / στούντιο προσθέστε στο κόστος 20 ευρώ + ΦΠΑ
  • Προαιρετικό συμβόλαιο συντήρησης και δωρεάν ενημερώσεων νέων εκδόσεων 200 ευρώ / έτος + 5 ευρώ / έτος ανά δωμάτιο / διαμέρισμα / στούντιο
Παράδειγμα:
Κατάλυμα με 10 στούντιο και 5 δωμάτια. Κόστος αγοράς €300 + €200 (10*€20) = €500 + ΦΠΑ = €565
Προεραιτικό συμβόλαιο συντήρησης για το παραπάνω κατάλυμα, €200 + (€5 * €15) = €275 + FPA = €310,75 / ΕΤΟΣ

Οι ιστοσελίδες του simplehotel.eu έχουν σχεδιαστεί / κατασκευαστεί και φιλοξενούνται από την BrainSoft Software