Συντελεστές / Συνεργάτες / Ποιοι Είμαστε
  • Διεύθυνση Έργου / Κατασκευή: Brainsoft Software - Φιλίππου Εμμανουήλ
  • Σύμβουλος Ξενοδοχειακού Τομέα / Έρευνα Αγοράς: Πάχος Κωνσταντίνος
  • Σύμβουλος Εφαρμογής / Συστήματος Κρατήσεων: Σπυρόπουλος Σπύρος
  • Σύμβουλος Εφαρμογής / Περιβάλλον Χρήστη: Ζαμπετούλας Χάρης
  • Σύμβουλος Διεύθυνσης / Οικονομικών / Έρευνα Αγοράς: Οικονομίδη Ματίνα

Οι ιστοσελίδες του simplehotel.eu έχουν σχεδιαστεί / κατασκευαστεί και φιλοξενούνται από την BrainSoft Software